शिक्षकहरुका लागि आयो राष्ट्रिय शिक्षक किताबखानाको जरुरी सूचना

काठमाडौं। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक)ले शिक्षक बढुवा सम्बन्धमा जरुरी सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

कितावखानाले देशभरका सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई एक पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘ ‘प्रस्तुत विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७७/०५/०२ च.नं. ६३ को प्राप्त पत्र अनुसार शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ (च) को उपदफा (७) बमोजिम अस्थायी सेवा अवधि गणना गरी निबृत्तभरण पाउने शिक्षकहरु लाई शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को नियम ३९ बमोजिम एक तह माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा गर्न नमिल्ने भन्ने निर्देशन प्राप्त भएकोले सोही बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ।’

प्रतिक्रया दिनुहोस्